Czym jest Zen Kwan UM ?

Szkoła Zen Kwan Um jest religijnym związkiem wyznaniowym pod duchowym przewodnictwem Mistrza Zen Seung Sahna, 78 Patriarchę w koreańskim zakonie Chogye, który był pierwszym koreańskim Mistrzem Zen żyjącym i nauczającym na zachodzie. Zadajemy sobie pytanie czym jest Zen? Zen jest zrozumieniem samego siebie, daje odpowiedź na fundamentalne pytanie Czym jestem? Mamy tylko ten moment - to jest nasze życie. Jeżeli utrzymujemy w każdej chwili przebudzony umysł, czyli rozpoznajemy właściwą sytuację, odniesienie i funkcję, już wtedy znamy swoje życie. Problem tkwi w tym, że my nieustannie chcemy czegoś specjalnego. Czujemy, że tkwi w nas wielki potencjał, może powinnismy zostać kimś sławnym? Mamy wtedy poczucie tracenia czasu. Wciąż znajdujemy się w niewłaściwym czasie i miejscu. Nazywamy to umysłem pragnienia, który coś nieustannie tworzy i jest wciąż nienasycony. Zen przekształca go w umysł kompletny, wystarczający. Praktyka Zen to nie stwarzanie zupełnie niczego, osiągnięcie harmoni z chwilą obecną. Oko Zen nie widzi żadnej przeszłości ani przyszłości, a terażniejszość jest nieskończona w czasie i przestrzeni. Dlatego wszyscy oświeceni nauczyciele i mistycy mówili, że jeśli chcemy odnależć wieczność spójrzmy na terażniejszość. Ona nieustannie podpowiada nam co jest naszym zadaniem i przeznaczeniem. Jednak tylko czysty umysł wolny od ego-projekcji może odczytać ten szczególony przekaz chwili. To jest mądrość i współczucie i to jest celem praktyki Zen.