Historia płockiej grupy

Płocka grupa zen rozpoczęła swoją działalność w roku 1991. Początki były trudne, praktyka odbywała się w prywatnych mieszkaniach, teatrze płockim, później klub psychotroniczny udostępnił nam swoje pomieszczenia w piwnicach. Pomimo trudności lokalowych i nie zrozumienia ze strony ludzi, był to wspaniały okres wypełniony intensywną praktyką. Raz w miesiącu organizowaliśmy odosobnienia medytacyjne. Odwiedzał nas nauczyciel prowadzący, były rozmowy konganowe oraz spotkania otwarte. W tamtym czasie w każdą niedzielę jeździliśmy do zakładu karnego i praktykowaliśmy z grupą więźniów.

Później na kilka lat płocka grupa zawiesiła swoją działalność, jednak od roku 2007 została reaktywowana. Od niedawna mamy stałe miejsce do praktyki w kamienicy na płockiej starówce.

mnich spotkanie zen